Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

PostHeaderIcon Zapytania ofertowe

There are no translations available.

W związku z realizacją w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, projektu pt.: Zakup innowacyjnej linii technologicznej do konfekcjonowania herbaty z wykorzystaniem patentu nacinania kopertki celem wdrożenia nowych oraz udoskonalonych usług.

Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Artifex Ludomira Mania zwraca się z prośbą o przesłanie oferty zgodnie ze specyfikacją wskazaną poniżej:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z zakończeniem w dniu 09.11.2016 r. postępowania ofertowego nr 1 z dnia 04.10.2016 r. dotyczącego składania ofert na maszynę pakującą przeznaczoną do konfekcjonowania herbaty w saszetki z papieru filtrującego niezgrzewanego termicznie informujemy, iż za najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia uznano ofertę złożoną przez I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. Oferta złożona przez ten podmiot uzyskała maksymalną liczbę punktów, tj. 100.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z zakończeniem w dniu 20.01.2017 r. postępowania ofertowego nr 2 z dnia 11.01.2017 r. dotyczącego składania ofert na dostawę urządzenia sklejające typu hot-melt informujemy, iż za najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia uznano ofertę złożoną przez Buehnen Polska Sp. z o.o. Oferta złożona przez ten  podmiot uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z zakończeniem w dniu 20.01.2017 r. postępowania ofertowego nr 3 z dnia 11.01.2017 r. dotyczącego składania ofert na dostawę wykrywacza metalu informujemy, iż za najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia uznano ofertę złożoną przez Jantom. Oferta złożona przez ten  podmiot uzyskała największą liczbę punktów, tj. 90.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z zakończeniem w dniu 22.12.2016 r. postępowania ofertowego nr 4 z dnia 13.12.2016 r. dotyczącego składania ofert na dostawę urządzenia do transportu pneumatycznego do przesyłu herbaty informujemy, iż za najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia uznano ofertę złożoną przez IVCS Dariusz Mierzejewski. Oferta złożona przez ten podmiot uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z zakończeniem w dniu 22.12.2016 r. postępowania ofertowego nr 5 z dnia 13.12.2016 r. dotyczącego składania ofert na dostawę lasera do znakowania kartoników, lasera do znakowania kopert w datę przydatności oraz serie, lasera do nacinania kopert w celu ułatwienia otwierania informujemy, iż za najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia uznano ofertę złożoną przez Videojet Technologies Sp. z o.o. Oferta złożona przez ten podmiot uzyskała największą liczbę punktów, tj. 91,67.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z zakończeniem w dniu 20.01.2017 r. postępowania ofertowego nr 6 z dnia 11.01.2017 r. dotyczącego składania ofert na dostawę programu do zarządzania przedsiębiorstwem informujemy, iż za najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia uznano ofertę złożoną przez Blunovation Sp. z o.o. Oferta złożona przez ten  podmiot uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100.