Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

PostHeaderIcon Zakup maszyny pakującej

Poznań, dnia 28 maja 2012 r.


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Artifex Ludomira Mania
ul. Olsztyńska 18
60-416 Poznań
REGON: 004845131
NIP: 7810014397
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pt. „Nowe wzory użytkowe i przemysłowe w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym ARTIFEX POIG.04.02.00-30-012/10” firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Artifex Ludomira Mania zwraca się z prośbą o przesłanie oferty zgodnie ze specyfikacją wskazaną poniżej.

I. Dane zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Artifex Ludomira Mania
ul. Olsztyńska 18
60-416 Poznań
REGON: 004845131
NIP: 7810014397
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II. Miejsce złożenia ofert oraz upublicznienia zapytania ofertowego

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Artifex Ludomira Mania
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 182, 62-081 Przeźmierowo

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyny pakującej wg następującej specyfikacji:

 • maszyna konfekcjonująca dwukomorowe saszetki z papieru filtracyjnego bez spinek metalowych oraz kleju ze sznurkiem bawełnianym w kopertce
 • system łączenia papieru filtracyjnego
 • system łączenia papieru do zawieszek
 • system łączenia papieru do kopert
 • grupa zgrzewania kopert
 • kontrola poprawności wykonania torebki – odrzucenie wadliwych saszetek
 • system odpylania
 • automatyczna kartoniarka
 • przystosowanie do podłączenia systemu wagi kontrolnej dla kartoników
 • urządzenie wkładające przegródki rozdzielające

IV.  Termin realizacji dostawy:

do 25.08.2012 r.

V.   Kryteria wyboru:

 • cena netto - łącznie 100% (maksymalna ilość punktów - 100 pkt). Oferta najtańsza uzyskuje maksymalną liczbę punktów. Ilość pkt będzie liczona według poniższego wzoru: Ilość punktów = (Najniższa cena netto oferty/cena netto oferty badanej) x 100

VI. Termin dostarczania ofert:

Termin składania ofert upływa z dniem 08.06.2012 r. o godz. 15:00. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście pod wskazanym  w pkt. 2 adresem.

VII.  Dodatkowe wymagania formalne

Oferta powinna zawierać:

 • pełną nazwę oferenta,
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
 • cenę oferty netto i brutto (wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT). Istotne jest aby cena uwzględniała wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierała wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
 • termin ważności (minimalny termin związania ofertą musi wynosić 30 dni – bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert),
 • podpisy osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi


Z poważaniem

Ludomira Mania

Innowacyjna Gospodarka Unia Europejska

Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.